الکتروموتور

موتور الکتریکی

الکتروموتور سه فاز کیان پارس | الکتروموتور تک فاز کیان پارس

موتور الکتریکی سه فاز، ماشینی است که انرژی الکتریکی را بوسیله ی فعل و انفعالات الکترومغناطیسی به انرژی مکانیکی تبدیل میکند.برخی از الکتروموتورها برگشت پذیرند، بدین معنی که نیروی مکانیکی را یه انرژی الکتریکی تبدیل میکنند و مانند یک ژنراتور نقش بازی میکنند.این موتورها با استفاده از یک منبع قدرت سه فازه کار میکنند ( سه جریان مولد با تناوب یکسان ).میتوانند قدرتی تا 300 کیلووات و سرعت رنجی بین 900 تا 3600 دور بر دقیقه داشته باشند.

الکتروموتورها برای محیط های تمیز و خشک مناسب می باشند. بر اساس طراحی آنها حداکثر دمای مناسب برای نصب 40 درجه سانتی گراد می باشد و ارتفاعی برابر 1000 متر از سطح دریاست.

با تجاوز به این مقادیر متقابلا توان خروجی آن ها کاهش پیدا می کند. تقریبا با افزایش هر یک درجه به دمای محیط یعنی توان خروجی موتور دو درصد کاهش می یابد.

همچنین افزایش ارتفاع نیز بر عملکرد موتور تاثیر گذار است و با افزایش هر 100 متر از ارتفاع سطح دریا که 1000 متر می باشد یک درصد توان خروجی کاهش می یابد.

در شرایطی که مجبور به نصب موتورها در دمای بالاتر از استاندارد هستیم می بایست برای جلوگیری از سوختن ناشی از افزایش دما  از عایق های حرارتی استاندارد استفاده کرد. همچنین می توان برای افزایش طول عمر عایق ها نیز تدابیری اندیشید و بررسی های دقیق تری را به عمل آورد.

یک سری از قطعات و اتصالات در الکتروموتور نیاز به عایق کاری دارند که شامل موارد زیر می باشد :

1- سیم پیچ استاتور که شامل مفتول های از جنس مس – عایق حلقه ها – عایق زمین – نوار های میکا می باشد.

2- عایق جهت سیم پیچ ها

3- عایق برای پیچ های محکم کننده

4- رتور ها

5- ورقه های هسته مرکزی

برای ایجاد شرایط محیطی نصب مناسب از عایق ها استفاده می شود که این عایق ها دارای 3دسته با علکرد متفاوت می باشند .

1- میزان استاندارد برای افزایش دما

2- محدودیت دمای مرکزی کانونی

3- میزان دمای حداکثری سیم پیچ ها

یکی از شرایط مهم محیطی نصب آنها بحث دما میباشددرموتورهایی که محبوس هستند و دور تا دور آن بسته است از یک فن که در محور خارجی موتور نصب می شود به کار می رود این فن دمای داخلی را به بیرون هدایت می کند تادمای موتور را کاهش دهد.