چسب

چسب آپارات | Conveyor Adhesive

 چسب لاستیک دوجزیی مایع بر پایه کلروپرن می باشد ، هنگامی که با مقدار مناسبی از هاردنر (سخت کننده) خود (UTR 20) مخلوط می شود و در دمای اتاق به حالت کیور یا همان چسبندگی لازم رسیده و کاتالیز می شود و چسبندگی و مقاومت آن بسیار بالا می رود .

نگهداری و تعمیر ، آپارات کلیه ی تسمه های نقاله به روش سرد و گرم