هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نمایشگاه ها

چهارمین نمایشگاه ساخت داخل نفت گاز پتروشیمی
چهارمین نمایشگاه ساخت داخل نفت گازوپتروشیمی بازار تکنولوژی پارس جنوبی دی 1399
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز،پالایش وپتروشیمی تهران بهمن 1399
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی مهدن
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن ،صنایع معدنی،ماشین آلات کانمین تهران 1399
بیستمین نمایشگاه بین المللی
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران بهمن 1399