تسمه نقاله

نوار نقاله آجدار

chevron-cleated-conveyor-belt-500x500

تسمه نقاله های آجدار 

  • آجدار V شکل
  • نوار نقاله گریپ

نوار نقاله آجدار برای انتقال مواد در شیب های بیش از حد متوسط ، که با توجه به نوع و شکل و ابعاد مواد ممکن است تا زاویه ی 45 درجه نیز برسد، مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از نوار نقاله آجدار که ارتفاع آج آنها mm 14 است بهترین گزینه برای انتقال مواد محسوب می باشد. نوار نقاله آجدار یکی از متداول ترین و پرکاربردترین انواع نوار نقاله ها می باشد.
آج ها در نوار نقاله آجدار در هردو جهت طولی و عرضی نوار گسترده شده اند که در راستای عرضی به شکل V بوده و همه ی عرض نوار را می پوشانند. در مواردی که خطوط انتقال مواد دارای بخش هایی با تغییر در زاویه ی شیب خط ، نوار نقاله آجدار راه حل بسیار مناسبی می باشد.

از نوارنقاله های Vشکل به منظور تغییر جهت،ادغام کردن، منحرف کردن و هم ترازی مصالح استفاده میگردد و همینطور مانع از بازگشت آن ها به عقب میشود.