سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ایرادات رایج نوار نقاله و نحوه رفع ایرادات

 از دیر باز نوار نقاله ها بگونه ای قلب صنایع بوده اند به همین خاطر نگهداری و تعمیرات بموقع آن از اهمیت بالایی برخوردار است تا در بهترین شرایط بهره وری خود را حفظ کنند.

بدون نگهداری و تعمیرات مناسب، مشکلات تسمه نقاله می تواند مانع از جابجایی و حمل و نقل مواد به طور موثر و کارآمد شود.

اما ایرادات و مشکلات رایج تسمه نقاله، غلطک و سایر قسمت ها چیست؟

رایج ترین ایرادات نوار نقاله چیست؟

سیستم های تسمه نقاله به دلیل اجزای فلزی خود به اندازه هر وسیله مکانیکی دیگری در معرض سایش، پارگی و آسیب هستند. با گذشت زمان، قطعات نوار نقاله بیش از حد کار می کنند و فرسوده می شوند که تأثیر مستقیمی بر عملیات دارد. تعمیر و نگهداری، تعمیرات یا جایگزینی برنامه ریزی نشده یا اضطراری می تواند منجر به خرابی قابل توجهی شود. از این رو به بررسی برخی از رایج ترین ایرادات نوار نقاله و نحوه رفع آنها میپردازیم.
 

1) نوار نقاله در محل پولی انتهایی (Tail pulley) از خط خارج می شود.

_ کشش اولیه کم است، میزان کانترویت (وزنه کششی) را محاسبه و تنظیم مجدد نمایید.

_ رولیک ها یا پولی ها هم راستا نیستند، رولیک‎ ها و پولی ها را مجدد  تراز و تنظیم نمایید. برای اطمینان بیشتر از سوئیچ ها استفاده نمایید.

_ قفل شدن رولیک‎ها (جام کردن)، رولیک ها را آزاد یا آنها را  تعویض نمایید.

_ شارژ یا بارگیر نامناسب نوار، تغذیه و بارگیری نوار نقاله باید در جهت حرکت نوار نقاله و هم سرعت نوار نقاله و در مرکز نوار نقاله باشد. جریان ریزش و بارگیری نوار را با شوت ها و فیدرها کنترل نمایید.

_ تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها، تجمع مواد را برطرف نمایید. از انواع مکانیزم های تمییز کننده تسمه نقاله استفاده نمایید.

 

2) نوار نقاله در تمام نقاط حرکت از خط خارج می شود.

_ بارگیری بروی وسط نوار نمی‎گیرد بلکه بروی لبه نوار انجام می شود، بارگیری تصحیح شود و بارگیری باید در جهت حرکت نوار باشد.

_ بارگیری نا مناسب ( نحوه ریختن مواد روی نوار نقاله )، تغذیه و بارگیری نوار نقاله باید در جهت حرکت نوار نقاله و هم سرعت نوار نقاله و در مرکز نوار نقاله باشد. جریان ریزش و بارگیری نوار را با شوت ها و فیدرها کنترل نمایید.

_ رولیک ها و یا پولی ها هم راستا نیستند، رولیک ها و پولی ها را مجدداً تراز و تنظیم نمایید. برای اطمینان بیشتر از سوئیچ‎ها استفاده نمایید.

_  تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک‎ ها، تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم‎های تمییزکننده نوار مانند اسکراپر استفاده نمایید.

_ کشیدگی و یا کش آمدن نوار از یک طرف، به نوار نو به قدر کافی زمان بدهید تا جا باز کند. اگر بدرستی جا باز نکرد و یا نوار نو نبود، بخشی از نوار بخش مشکل دار نوار نقاله را جدا نمایید و یک تکه نوار اسپلایس نمایید.

_ رولیک هایی که به درستی جاگذاری نشده اند، رولیک ها را جاگذاری مجدد نمایید و یا تعداد رولیک‎ها را برای ساپورت بیشتر نوار اضافه نمایید.

 

3) یک قسمت مشخص از نوار نقاله در تمام نقاط حرکت از خط خارج می شود.

_ نوار نقاله به صورت نامناسب اسپلایس شده است، اسپلایس مجدد انجام دهید.
_ هلالی یا شمشیری بودن نوار

_ انبار داری و حمل نامناسب نوار، جهت نکات مهم انبارداری و حمل با ما تماس بگیرید.

 

4) نوار نقاله در محل پولی سر ( Head pulley ) از خط خارج می شود.

_ رولیک ها و یا پولیی ها هم راستا نیستند، رولیک ها و پولی ها را مجدداً تراز و تنظیم نمایید. برای اطمینان بیشتر از سوئیچ‎ها استفاده نمایید.

_ روکش پولی ها سائیده شده است، روکش پولی ها را تعویض نمایید از روکش شیاردار برای وضعیت مرطوب استفاده نمایید.

_ تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها، تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم‎های تمییز کننده نوار مانند اسکرپر استفاده نمایید.

_ رولیک‎هایی که به درستی جاگذاری نشده اند، رولیک ها را جاگذاری مجدد نمایید و یا تعداد رولیک ها را برای ساپورت بیشتر نوار اضافه نمایید.

 

5) نوار نقاله در تمام طول خود بروی رولیک های مشخصی به یک سمت منحرف می شود.

_ رولیک ها و یا پولی ها هم راستا نیستند، رولیک ها و پولی ها را مجدداً تراز و تنظیم نمایید . برای اطمینان بیشتر از سوئیچ ها استفاده نمایید.

_ رولیک هایی که به درستی جاگذاری نشده اند، رولیک ها را جاگذاری مجدد نمایید و یا تعداد رولیک ها را برای ساپورت بیشتر نوار اضافه نمایید.

_  تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها،  تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار ماننداسکرپر استفاده نمایید.

 

6) نوار نقاله میلغزد و سر می خورد.

_ اصطکاک ناکافی بین نوار نقاله و پولی، توسط اسناپ پولی شعاع درگیری نوار و پولی را افزایش دهید. در شرایط کاربری مرطوب از پوشش پولی شیاردار استفاده نمایید. از مکانیزم های تمیز کننده مناسب برای نوار نقاله اسفاده نمایید. کشش اولیه را کنترل نمایید.

_ کشش اولیه کم است، میزان کانترویت (وزنه کششی) را محاسبه و تنظیم مجدد نمایید.

_ تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها، تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار ماننداسکرپر استفاده نمایید.

_ قفل شدن رولیک ها ( جام کردن )، رولیک ها را آزاد کنید و از حالت قفلی خارج کنید یا آنها را تعویض نمایید.

_ روکش پولی ها سائیده شده است، روکش پولی ها را تعویض نمایید از روکش شیار دار برای وضعیت مرطوب استفاده نمایید.

 

7) نوار نقاله در استارت خط می لرزد.

 •  اصطکاک ناکافی بین نوار نقاله و پولی : توسط اسناپ پولی شعاع درگیری نوار و پولی را افزایش دهید. در شرایط کاربری مرطوب از پوشش پولی شیاردار استفاده نمایید. از مکانیزم های تمیز کننده مناسب برای نوار نقاله اسفاده نمایید. کشش اولیه را کنترل نمایید.
 •  کشش اولیه کم است : میزان کانترویت (وزنه کششی) را محاسبه و تنظیم مجدد نمایید.
 •  روکش پولی ها سائیده شده است: روکش پولی ها را تعویض نمایید از روکش شیار دار برای وضعیت مرطوب استفاده نمایید.
 •  قدرت کششی ناکافی نوار نقاله : چنانچه بار نوار بیشتر شده است و یا خط بلندتر شده است و یا سرعت کمتر شده است ، کشش نوار را مجدداً محاسبه نمایید و نوار مناسب استفاده نمایید.
 •  

8) کش آمدن بیش ازحد نوار

 • کشش بیش از حد : محاسبه مجدد انجام دهید و تنش را تنظیم نمایید.
 •  قدرت کششی ناکافی نوار نقاله : چنانچه بار نوار بیشتر شده است و یا خط بلندتر شده است و یا سرعت کمتر شده است ، کشش نوار را مجدداً محاسبه نمایید و نوار مناسب استفاده نمایید.
 • تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها : تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار ماننداسکرپر استفاده نمایید.
 • کشش اولیه زیاد است : میزان کانترویت (وزنه کششی) را محاسبه و تنظیم مجدد نمایید.
 • اختلاف سرعت اشتباه در خطوط چند محرکه : تنظیمات لازم را انجام دهید.
 • آسیب بوجود آمده بواسطه وجود روغن، اسید، گرما، مواد شیمیایی روی نوار: از لاستیک های با گرید مخصوص جهت تحمل روغن و اسید و گرما استفاده نمایید. برای محافظت از نوار در مقابل باران و نورآفتاب، نوار نقاله را رو بسته نمایید.
 •  

9) نوار نقاله در محل اسپلایس یا اتصال مکانیکی و یا پشت این محل پاره می شود

 • نوار نقاله به صورت نامناسب اسپلایس شده است : اسپلایس مجدد انجام دهید.
 • پولی ها کوچک اند :
 •  کشش بیش از حد : محاسبه مجدد انجام دهید و تنش را تنظیم نمایید.
 • روکش پولی ها سائیده شده است : روکش پولی ها را تعویض نمایید از روکش شیار دار برای وضعیت مرطوب استفاده نمایید.
 • مواد بین نوار و پولی ها وجود دارد : از اسکیرت های مناسب استفاده نمایید و بطریق اصولی نصب نمایید. حتماً تجمع مواد بین نوار و پولی ها را برطرف نمایید.
 • قدرت کششی ناکافی نوار نقاله : چنانچه بار نوار بیشتر شده است و یا خط بلندتر شده است و یا سرعت کمتر شده است ، کشش نوار را مجدداً محاسبه نمایید و نوار مناسب استفاده نمایید.
 • کشش اولیه زیاد است : میزان کانترویت (وزنه کششی) را محاسبه و تنظیم مجدد نمایید.
 • اختلاف سرعت اشتباه در خطوط چند محرکه : تنظیمات لازم را انجام دهید.